Kommun / ort

Borlänge

Adress

Gesällgatan 3, 5,7

Fastighetsbeteckning

Ässjan 1

Total area

18 268 m²

Gesällgatan 3, 5,7

Borlänge

Ässjan 1

Fastigheten innehåller främst lager och kontor belägen i Borlänges mest attraktiva industriområde med en hel del handel.

Kommunikationer

Goda möjligheter att angöra med bil både person- och lastbil. Busshålplats finns belägen ca 200 m och järnvägsstation ca 500 m från fastigheten.

Omgivning

Lättare industi- och handelsfastigheter

Service

En del lunch restauranger samt cafér. Livsmedelshall finns i området.

Örjan Willemark

Affärsansvarig

070-622 36 74

orjan@np3fastigheter.se