Kommun / ort

Borlänge

Adress

Hejargatan 4-8

Fastighetsbeteckning

Banvakten 1

Total area

15 011 m²

Hejargatan 4-8

Borlänge

Banvakten 1

Industrifastighet med bra läge på Borlänges mest attraktiva industriområde. Området ligger vid Borlänges samtliga genomfarter. Fastigheten innhåller fyra större industrihallar med dubbla traverser i varje hall samt järvägsspår. Kontor och personalutrymmen finns i anslutning till hallarna.
Förnärvarande finns tre hyresgäster i fastigheten.

Kommunikationer

Goda möjligheter att angöra med bil både person- och lastbil. Busshålplats finns belägen ca 300 m och järnvägsstation ca 500 m från fastigheten.

Omgivning

Indusrti och handel

Service

Några lunchrestauranger och caféer finns i området. Livsmedlshall finns i området.

Örjan Willemark

Affärsansvarig

070-622 36 74

orjan@np3fastigheter.se