Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Västra vägen 158

Fastighetsbeteckning

Bergsåker 5:18

Västra vägen 158

Sundsvall

Bergsåker 5:18

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se