Kommun / ort

Gävle

Adress

-

Fastighetsbeteckning

Brynäs 34:12

Total area

1 145 m²

Gävle

Brynäs 34:12

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se