Kommun / ort

Sandviken

Adress

Förrådsgatan 12

Fastighetsbeteckning

Eldaren 13

Total area

1 843 m²

Förrådsgatan 12

Sandviken

Eldaren 13

Nybyggd fastighet med två lokaler. Midroc och Certego är hyresgäster.

Kommunikationer

Beläget i korsningen mellan E16 och Järbovägen.

Omgivning

Beläget i ett växande stadsnära småindustriområde.

Service

Nära till stan. Ica Maxi ligger intill.

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se