Kommun / ort

Västerås

Adress

Klockartorpsgatan 16

Fastighetsbeteckning

Fanjunkaren 2

Total area

2 411 m²

Klockartorpsgatan 16

Västerås

Fanjunkaren 2

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se