Kommun / ort

Gällivare

Adress

Energiplan 3

Fastighetsbeteckning

Gällivare 15:336

Total area

8 022 m²

Energiplan 3

Gällivare

Gällivare 15:336

Fastigheten är en blandning av både industri, handel och kontorslokaler. Gott om parkeringsytor i anslutning till huset. Gemensam bastu/relaxavdelning och tillgång till gymnastikhall.

Marcus Carlsson

Affärsansvarig

070-537 48 68

marcus.carlsson@np3fastigheter.se