Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Krossvägen 11

Fastighetsbeteckning

Gärde 1:26

Total area

4 983 m²

Krossvägen 11

Sundsvall

Gärde 1:26

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer finns i form av lokal busstrafik. Större trafikleder (E4) finns på cirka en
kilometers avstånd. Ca 4 km till Sundsvall City och tågstation. Till Sundsvall/Timrå Airport är det ca 1,3 mil.

Omgivning

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder och enklare industrier.

Service

Service finns närmast i Bydalens Centrum. Till Birsta Handelsområde är det ca 3.5 km.

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se