Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Linköpingsvägen 7-9

Fastighetsbeteckning

Granlo 3:373

Total area

1 542 m²

Linköpingsvägen 7-9

Sundsvall

Granlo 3:373

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se