Kommun / ort

Bollnäs

Adress

Industrigatan 10

Fastighetsbeteckning

Häggesta 7:122

Total area

6 181 m²

Industrigatan 10

Bollnäs

Häggesta 7:122

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se