Kommun / ort

Falun

Adress

Lövåsvägen 26

Fastighetsbeteckning

Hälsinggården 1:427

Total area

10 800 m²

Lövåsvägen 26

Falun

Hälsinggården 1:427

Lager/Logistikfastighet med stora öppna ytor. Kontor och personalutrymmen finns att tillgå. Flertalet lastkajer och portar.

Kommunikationer

Närhet till E16, Busshållsplats som trafikeras av Linje 152 finns inom promenadavstånd.

Omgivning

Fastigheten är belägen i Roxnäs industriområde i södra Falun. Avståndet till centrala Falun är ca 5 km. Näromgivningen utgörs av industri- och kontorsbebyggelse med visst inslag av handel. Norr om fastigheten går järnvägen och söder om fastigheten ligger sjön Runn.

Service

Lunchrestauranger och dagligvaruhandel finns inom 3 km

Johan Eklund

Affärsansvarig

0243-130 78

johan.eklund@np3fastigheter.se