Kommun / ort

Gävle

Adress

Kryddstigen 2

Fastighetsbeteckning

Hemlingby 21:4

Total area

4 500 m²

Kryddstigen 2

Gävle

Hemlingby 21:4

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se