Kommun / ort

Gävle

Adress

Kryddstigen 2

Fastighetsbeteckning

Hemlingby 21:4

Total area

4 500 m²

Kryddstigen 2

Gävle

Hemlingby 21:4

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se