Kommun / ort

Gävle

Adress

Skolgången 18-20

Fastighetsbeteckning

Hemsta 12:16

Total area

3 994 m²

Skolgången 18-20

Gävle

Hemsta 12:16

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se