Kommun / ort

Gävle

Adress

Södra Kungsvägen 14

Fastighetsbeteckning

Hemsta 12:6

Total area

3 863 m²

Södra Kungsvägen 14

Gävle

Hemsta 12:6

Denna fastighet inhyser Willys på Hemsta. Cirka 4000 kvm matbutik.

Kommunikationer

Bussar. 5 minuter med bil till city.

Omgivning

Strategiskt belägen vid starka trafikflöden där många passerar till och från sina arbeten. Tre hamburgerrestauranger, billhallar och andra butiker bidrar till en bra stadsdel för näringsverksamheter.

Service

Postkontor, matbutiker och restauranger på området.

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se