Kommun / ort

Gävle

Adress

Rynningsgatan 12

Fastighetsbeteckning

Hemsta 17:23

Total area

390 m²

Rynningsgatan 12

Gävle

Hemsta 17:23

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se