Kommun / ort

Gävle

Adress

Rynningsgatan 12

Fastighetsbeteckning

Hemsta 17:23

Total area

390 m²

Rynningsgatan 12

Gävle

Hemsta 17:23

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se