Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Bultgatan 12

Fastighetsbeteckning

Köpstaden 23

Total area

21 368 m²

Bultgatan 12

Sundsvall

Köpstaden 23

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se