Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Gesällvägen 20

Fastighetsbeteckning

Ljusta 3:10 By 2

Total area

999 m²

Gesällvägen 20

Sundsvall

Ljusta 3:10 By 2

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se