Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Regementsvägen 9

Fastighetsbeteckning

Luftvärnet 1

Total area

1 093 m²

Regementsvägen 9

Sundsvall

Luftvärnet 1

Matilda Rydstedt

Affärsansvarig

060-7770316

matilda.rydstedt@np3fastigheter.se