Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Birstavägen 21

Fastighetsbeteckning

Målås 3:20

Total area

3 234 m²

Birstavägen 21

Sundsbruk

Målås 3:20

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se