Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Förmansvägen 15

Fastighetsbeteckning

Målås 4:3

Total area

1 280 m²

Förmansvägen 15

Sundsvall

Målås 4:3

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se