Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Förmansvägen 15

Fastighetsbeteckning

Målås 4:3

Total area

1 280 m²

Förmansvägen 15

Sundsvall

Målås 4:3

Mats Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 09

mats@np3fastigheter.se