Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Norra Förmansvägen 18

Fastighetsbeteckning

Målås 4:6

Total area

3 800 m²

Norra Förmansvägen 18

Sundsvall

Målås 4:6

Mats Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 09

mats@np3fastigheter.se