Kommun / ort

Sandviken

Adress

Ovansjövägen 303

Fastighetsbeteckning

Mom 14:4

Total area

1 808 m²

Ovansjövägen 303

Kungsgården

Mom 14:4

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se