Kommun / ort

Gävle

Adress

Snäppv. 1, Strömsbrov. 18

Fastighetsbeteckning

Näringen 11:3

Total area

4 252 m²

Snäppv. 1, Strömsbrov. 18

Gävle

Näringen 11:3

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se