Kommun / ort

Gävle

Adress

Snäppv. 1, Strömsbrov. 18

Fastighetsbeteckning

Näringen 11:3

Total area

4 033 m²

Snäppv. 1, Strömsbrov. 18

Gävle

Näringen 11:3

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se