Kommun / ort

Gävle

Adress

Snäppvägen 4

Fastighetsbeteckning

Näringen 12:2

Total area

602 m²

Snäppvägen 4

Gävle

Näringen 12:2

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se