Kommun / ort

Gävle

Adress

Snäppvägen 4

Fastighetsbeteckning

Näringen 12:2

Total area

602 m²

Snäppvägen 4

Gävle

Näringen 12:2

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se