Kommun / ort

Gävle

Adress

Förrådsgatan 7

Fastighetsbeteckning

Näringen 13:11

Total area

1 975 m²

Förrådsgatan 7

Gävle

Näringen 13:11

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se