Kommun / ort

Gävle

Adress

-

Fastighetsbeteckning

Näringen 13:11

Total area

1 975 m²

Gävle

Näringen 13:11

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se