Kommun / ort

Gävle

Adress

-

Fastighetsbeteckning

Näringen 13:11

Total area

1 975 m²

Gävle

Näringen 13:11

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se