Kommun / ort

Gävle

Adress

Kanalvägen 4-10

Fastighetsbeteckning

Näringen 16:6

Total area

6 631 m²

Kanalvägen 4-10

Gävle

Näringen 16:6

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se