Kommun / ort

Gävle

Adress

Kanalvägen 4-10

Fastighetsbeteckning

Näringen 16:6

Total area

6 563 m²

Kanalvägen 4-10

Gävle

Näringen 16:6

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se