Kommun / ort

Gävle

Adress

Lötängsgatan 6-12

Fastighetsbeteckning

Näringen 5:15

Total area

25 400 m²

Lötängsgatan 6-12

Gävle

Näringen 5:15

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se