Kommun / ort

Gävle

Adress

Lötängsgatan 13

Fastighetsbeteckning

Näringen 6:4

Total area

1 520 m²

Lötängsgatan 13

Gävle

Näringen 6:4

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se