Kommun / ort

Gävle

Adress

-

Fastighetsbeteckning

Näringen 8:5

Total area

5 945 m²

Gävle

Näringen 8:5

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se