Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Svartviksvägen 10-12

Fastighetsbeteckning

Nolby 7:142

Total area

2 458 m²

Svartviksvägen 10-12

Kvissleby

Nolby 7:142

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se