Kommun / ort

Luleå

Adress

Banvägen 13

Fastighetsbeteckning

Notviken 4:48

Total area

4 502 m²

Banvägen 13

Luleå

Notviken 4:48

Henrik Forsberg

Affärsansvarig

0920-450 777

henrik.forsberg@np3fastigheter.se