Kommun / ort

Gävle

Adress

Valbovägen 177

Fastighetsbeteckning

Nybo 3:43

Total area

1 015 m²

Valbovägen 177

Valbo

Nybo 3:43

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se