Kommun / ort

Västerås

Adress

Pilgatan 19

Fastighetsbeteckning

Sågklingan 9

Total area

3 580 m²

Pilgatan 19

Västerås

Sågklingan 9

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se