Kommun / ort

Bollnäs

Adress

Skidvägen 7-9

Fastighetsbeteckning

Säversta 4:101

Total area

2 244 m²

Skidvägen 7-9

Bollnäs

Säversta 4:101

Anton Johansson

Affärsansvarig

026-107024

anton.johansson@np3fastigheter.se