Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Lärlingsvägen 2, 4

Fastighetsbeteckning

Sköns Prästbord 1:62

Total area

1 844 m²

Lärlingsvägen 2, 4

Sundsvall

Sköns Prästbord 1:62

Mats Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 09

mats@np3fastigheter.se