Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Lärlingsvägen 2, 4

Fastighetsbeteckning

Sköns Prästbord 1:62

Total area

1 844 m²

Lärlingsvägen 2, 4

Sundsvall

Sköns Prästbord 1:62

Matilda Rydstedt

Affärsansvarig

060-7770316

matilda.rydstedt@np3fastigheter.se