Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Gesällvägen 4

Fastighetsbeteckning

Sköns Prästbord 1:14

Total area

3 738 m²

Gesällvägen 4

Sundsvall

Sköns Prästbord 1:14

Matilda Rydstedt

Affärsansvarig

060-7770316

matilda.rydstedt@np3fastigheter.se