Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Gesällvägen 4

Fastighetsbeteckning

Sköns Prästbord 1:14

Total area

3 711 m²

Gesällvägen 4

Sundsvall

Sköns Prästbord 1:14

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se