Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Lärlingsvägen 1

Fastighetsbeteckning

Sköns Prästbord 1:53

Total area

1 870 m²

Lärlingsvägen 1

Sundsvall

Sköns Prästbord 1:53

Mats Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 09

mats@np3fastigheter.se