Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Lärlingsvägen 1

Fastighetsbeteckning

Sköns Prästbord 1:53

Total area

1 870 m²

Lärlingsvägen 1

Sundsvall

Sköns Prästbord 1:53

Håkan Andersson

Affärsansvarig

060-777 03 04

hakan.andersson@np3fastigheter.se