Kommun / ort

Nybro

Adress

Skruvens väg 4, 6

Fastighetsbeteckning

Skruven 4

Total area

4 350 m²

Skruvens väg 4, 6

Nybro

Skruven 4

Marcus Carlsson

Affärsansvarig

070-537 48 68

marcus.carlsson@np3fastigheter.se