Kommun / ort

Sundsvall

Adress

Axvägen 6

Fastighetsbeteckning

Slagan 4

Total area

3 311 m²

Axvägen 6

Sundsvall

Slagan 4

Kommunikationer

Det finns goda bussförbindelser till området.

Omgivning

Fastigheten är belägen intill E14 och väl synlig för förbipasserande trafik.

Matilda Rydstedt

Affärsansvarig

060-7770316

matilda.rydstedt@np3fastigheter.se