Kommun / ort

Gävle

Adress

Växelgatan 2

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 26:1

Total area

1 760 m²

Växelgatan 2

Gävle

Sörby Urfjäll 26:1

Granngården är ensam hyresgäst i denna fastighet.

Kommunikationer

Belägen vid stora rondellen i ett av stadens mest trafikerade stråk.

Omgivning

Sörby Urfjäll med alla sina butiker, småindustriverksamheter, återvinningen med mera.

Service

Flera restauranger på området.

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se