Kommun / ort

Gävle

Adress

Utmarksvägen 35

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 28:3

Total area

2 199 m²

Utmarksvägen 35

Gävle

Sörby Urfjäll 28:3

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se