Kommun / ort

Gävle

Adress

Utmarksvägen 4

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 29:1

Total area

9 992 m²

Utmarksvägen 4

Gävle

Sörby Urfjäll 29:1

Fastigheten brukar folkmun kallas för Frosta fritid beroende på tidigare verksamhet. Nu finns flera stora företag i huset. Bland annat Caverion och Tunga Delar.

Kommunikationer

Bussförbindelser, hållplats i anslutning till fastigheten. Parkeringar, både tillgängliga och inhägnade.

Omgivning

Sörby Urfjäll med alla sina butiker, småindustriverksamheter, återvinningen med mera.

Service

Flera restauranger på området.

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se