Kommun / ort

Gävle

Adress

Utmarksvägen 2

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 29:4

Total area

5 198 m²

Utmarksvägen 2

Gävle

Sörby Urfjäll 29:4

BGA Videoproduktion och Homemaid hyr lokal i denna fastighet.

Kommunikationer

Bra belägen vid infarten till området.

Omgivning

Sörby Urfjäll med alla sina butiker, småindustriverksamheter, återvinningen med mera.

Service

Flera restauranger på området.

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se