Kommun / ort

Gävle

Adress

Utmarksvägen 5-7

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 30:4

Total area

3 486 m²

Utmarksvägen 5-7

Gävle

Sörby Urfjäll 30:4

Ursprungligen uppfört som svinstallar. Nu finns blandade verksamheter i fastigheten. Bland annat Samhall.

Kommunikationer

Bussförbindelser, hållplats i anslutning till fastigheten. Parkeringar, både tillgängliga och inhägnade.

Omgivning

Sörby Urfjäll med alla sina butiker, småindustriverksamheter, återvinningen med mera.

Service

Flera restauranger på området.

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se