Kommun / ort

Gävle

Adress

Utmarksvägen 25

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 34:4

Total area

927 m²

Utmarksvägen 25

Gävle

Sörby Urfjäll 34:4

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se