Kommun / ort

Gävle

Adress

Utmarksvägen 19

Fastighetsbeteckning

Sörby Urfjäll 36:2

Total area

1 280 m²

Utmarksvägen 19

Gävle

Sörby Urfjäll 36:2

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se