Kommun / ort

Luleå

Adress

Handelsvägen 7

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:24

Total area

2 633 m²

Handelsvägen 7

Luleå

Storheden 1:24

Industri- och lagerfastighet belägen på Storheden. Hyresgäster inom fastigheten är Mekonomen och TF Service.

Henrik Forsberg

Affärsansvarig

0920-450 777

henrik.forsberg@np3fastigheter.se