Kommun / ort

Luleå

Adress

Besiktningsvägen 9

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:33

Total area

890 m²

Besiktningsvägen 9

Luleå

Storheden 1:33

Henrik Forsberg

Affärsansvarig

0920-450 777

henrik.forsberg@np3fastigheter.se