Kommun / ort

Luleå

Adress

Besiktningsvägen 6 & 12

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:5

Total area

2 719 m²

Besiktningsvägen 6 & 12

Luleå

Storheden 1:5

Industrifastighet belägen på Storheden. Hyresgäster inom fastigheten är Kebabhuset, Golvteknik, STS Sydhamnens Trailer Service, Släpis och Preem.

Henrik Forsberg

Affärsansvarig

0920-450 777

henrik.forsberg@np3fastigheter.se