Kommun / ort

Luleå

Adress

Betongvägen 20

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:51

Total area

1 628 m²

Betongvägen 20

Luleå

Storheden 1:51

Industri- och lagerfastighet belägen på Storheden.
Hyresgäster inom fastigheten är Däckia och Kone mfl.

Henrik Forsberg

Affärsansvarig

0920-450 777

henrik.forsberg@np3fastigheter.se